TZ - Fungování lékařské posudkové služby ČSSZ

Předseda NRZP ČR Mgr. Václav Krása se ve středu 23. 8. 2017 společně s právníky NRZP ČR setkal s MUDr. Miroslavem Bosákem, ředitelem odboru lékařské posudkové služby ČSSZ a MUDr. Janou Venclovou, vedoucí oddělení metodiky a kontroly posuzování zdravotního stavu z téhož odboru.

 

Cílem vzájemného setkání bylo seznámení se s možností řešení lepšího fungování lékařské posudkové služby (LPS). Jedním z důvodů vyvolaného jednání je výrazné zvýšení oznámení občanů o tom, že je přerušováno správní řízení při jejich žádostech o kompenzační pomůcky, příspěvku na nákup motorového vozidla, průkazů osob se zdravotním postižením nebo příspěvků na péči.

 

LPS už není schopna v čase, který jí určuje správní řád, dokončit jednotlivá stanoviska k dalšímu správnímu řízení, které potom vede Úřad práce.  Ten již dopředu při podávání žádostí signalizuje žadatelům, že nebude schopen v zákonem stanovené správní lhůtě jejich žádost zpracovat. Úřad práce předem upozorňuje, že jejich žádost bude dána do správního řízení až po několika měsících.

 

NRZP ČR považuje tento stav za neúnosný.  Lidé v nouzi pak čekají více jak 6 měsíců na rozhodnutí ve správním řízení své žádosti a současně s tím je i trvale a pravidelně porušován správní řád. Předseda NRZP ČR Václav Krása se svými spolupracovníky se zajímali o to, jak bude tato neúnosná situace řešena v následujícím roce.

 

Ředitel odboru lékařské posudkové služby ČSSZ Miroslav Bosák nastínil některé možnosti řešení, především z hlediska personálního doplnění odborných asistentů pro posudkové lékaře, kterých je velký nedostatek. Celou situací se intenzivně zabývá i vedení  MPSV ČR, které by v následujících týdnech mělo přijít s návrhem řešení lepšího fungování posudkových řízení ČSSZ.

 

Nutné jsou legislativní změny, které však nebudou přijaty dříve, než na konci roku 2018. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že je nutné řešit celý problém systémově.

 

NRZP ČR a LPS ČSSZ se shodují v tom, že žádosti o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcky a žádosti o průkazy pro zdravotně postižené nemusí posuzovat LPS, ale stačí stanovisko odborného nebo praktického lékaře, přičemž důležité slovo při posuzování by měli mít také sociální pracovníci a ergoterapeuti.

Rozdílná stanoviska zatím zůstávají v případech posuzování příspěvků na péči, kdy NRZP ČR prosazuje, aby i toto posuzování bylo vyčleněno z lékařské posudkové služby.

 

Vzájemná setkání a jednání mezi NRZP ČR a ČSSZ budou pokračovat. Je nutné najít kompromisní řešení, aby se situace s posuzováním žádostí o kompenzační pomůcky, průkazy OZP a především pak příspěvky na péči změnila k lepšímu.

 

V Praze 24. 8. 2017

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel