TK - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, tisk 99

Poslanec Vít Kaňkovský a další předkládají návrh zákona, kterým se mění zákon o hmotné nouzi. Smyslem návrhu zákona je odstranit výplatu části dávek hmotné nouze prostřednictvím poukázek u osob, které si objektivně nemohou zvýšit svůj příjem pracovní činností.

Nový systém vyplácení části dávek na živobytí formou poukázek má nepříznivý dopad na hendikepované osoby nebo seniory, kteří nemohou pracovat. Poukázky fungují od prosince 2017 a právě poslední tři měsíce ukázaly, že dochází k diskriminaci některých skupin občanů. Diskriminace spočívá především v tom, že tito občané si musí zpravidla poukázky vyzvedávat na Úřadu práce, což je pro ně často velmi obtížné. Nemohou za poukázky kupovat některé zboží, které nutně potřebují, jako jsou některé zdravotnické prostředky. Za poukázky je možné si koupit zboží pouze ve vybraných prodejnách, což znamená další zbytečné a obtížné cestování.

„Poukázky činí velké potíže lidem, kteří jsou v zařízeních sociální péče nebo v nemocnicích, protože si za ně prakticky nemohou nic koupit. V zařízeních sociální péče si nevědí rady, jak v této situaci postupovat. Obdobně je tomu i u osob se sníženou právní subjektivitou. Jsou to všechno obtíže, spojené s plošným uplatněním poukázek, které nerozlišuje osoby, které podvádějí sociální systém od osob, kterým byly přiznány dávky hmotné nouze z důvodu nemožnosti zlepšit svoji ekonomickou situaci,“ vysvětlil poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský.

Do konce listopadu 2017 byly dávky hmotné nouze vypláceny bezhotovostním převodem peněz, případně, byly vypláceny v hotovosti, například lidem v zařízeních sociální péče. Úřad práce mohl rozhodnout o výplatě části dávky na živobytí formou poukázek v případech, kdy bylo podezření, že příjemce dávky použije finanční prostředky jiným způsobem, nežli na obživu svou nebo své rodiny. Na změnu ale doplatili důchodci nebo tělesně a mentálně postižení. Jak chcete po osmdesátiletém člověku, aby ve svém věku oběhával obchody a hledal, kde mu vezmou stravenky,“ dodal Kaňkovský.

„Systém poukázek je ponižující pro lidi, kteří si nemohou zlepšit vlastní prací svoji ekonomickou situaci, a to proto, že jsou zařazeni mezi osoby, které zneužívají sociální systém. Tito lidé se setkávají s pohrdáním ostatních občanů v případech, kdy jsou nakupovat za poukázky. Je to vůči nim velmi nespravedlivé a stát by neměl takto ponižovat své občany,“ říká Václav Krása, předseda NRZP ČR.

„KDU – ČSL dále poukazuje na to, že většina lidí v tíživé životní situaci není schopna uhradit z poukázek náklady související s bydlením,“ upozorňuje pan poslanec Vít Kaňkovský.

Na základě negativních reakcí občanů v tíživé životní situaci a ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR/NRZP ČR/ podali Vít Kaňkovský, společně se stranickým kolegou Janem Bartoškem a poslankyněmi Markétou Pekarovou Adamovou, Olgou Richterovou a Alenou Gajdůškovou, návrh změny zákona o pomoci v hmotné nouzi, který by měl nepříznivou situaci, v souvislosti s poukázkami, vyřešit.

V Praze dne 1. 3. 2018
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel