TZ - k hlasování o novele zákona č.: 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

NRZP ČR vyjadřuje znepokojení nad hlasováním Poslanecké sněmovny k novele zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Novela měla významným způsobem omezit používání poukázek při výplatě dávek hmotné nouze. NRZP ČR považuje zavedení poukázek při výplatě dávek hmotné nouze za špatné, protože trestá především ty občany, kteří si nemohou svojí prací zvýšit vlastní příjem a z objektivních důvodů nemohou pracovat. Jsme přesvědčeni o tom, že poukázky nezabrání zneužívání sociálních dávek. NRZP ČR vyjadřuje zklamání, že nebyly přijaty pozměňovací návrhy pana poslance Víta Kaňkovského a dalších, které vyjímaly z výplaty části dávek hmotné nouze prostřednictvím poukázek osoby pečující o osoby závislé na pomoci jiné osoby,  a dále osoby, které pobírají příspěvek na péči ve II. a III. stupni. Jedná se o více než 200 tisíc lidí, kterým poukázky velmi zhoršují jejich životní situaci.

Věříme, že Senát provede ještě další úpravy v dnes schváleném zákoně. 

V Praze 14. září 2018 

 

Za NRZP ČR: Mgr.Václav Krása

Předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel