TZ o jednání předsedy NRZP ČR Václava Krásy s paní ministryní MPSV ČR Janou Maláčovou dne 9. 10. 2018

V úterý 9. října 2018 se uskutečnilo jednání předsedy NRZP ČR Václava Krásy s paní ministryní MPSV ČR Janou Maláčovou, na kterém bylo projednáno několik témat.

Jako první byl projednán poslanecký návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, sněmovní tisk 267. Návrh podala skupina poslanců na podnět NRZP ČR. Návrh předpokládá, že možnost přiznání příspěvku na zvláštní kompenzační pomůcky bude rozšířen o osoby s těžkým omezením pohyblivosti, způsobené postižením cév dolních končetin, dále o osoby s těžkým omezením pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce a objektivně prokázaného těžkého postižení plicních funkcí. Po diskusi paní ministryně vyslovila názor, že Vláda ČR by ve svém stanovisku měla vyjádřit neutrální stanovisko, což se také na dnešním jednání stalo.

 

Dalším tématem jednání byl senátní návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 160. Návrh obsahuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč. Při projednávání zákona ve Výboru pro sociální politiku byl podán návrh, aby současně došlo k navýšení příspěvku na péči ve III. stupni. Výbor jednání o tisku 160 přerušil. Paní ministryně podporuje navýšení příspěvku na péči i ve III. stupni.

 

Třetím tématem byl poslanecký návrh novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, sněmovní tisk 89. Novela zákona vyjímá některé skupiny osob z povinnosti výplaty dávek hmotné nouze formou poukázek. Předseda NRZP ČR informoval paní ministryni J. Maláčovou, že se budeme snažit, aby Senát rozšířil spektrum osob vyňatých z výplaty části dávek hmotné nouze formou poukázek. Konkrétně se jedná o osoby pečující a dále o příjemce příspěvku na péči. Paní ministryně vyjádřila pochopení pro tuto naši snahu s tím, že samozřejmě záleží na rozhodnutí Senátu.

 

Předseda NRZP ČR V. Krása a paní ministryně J. Maláčová diskutovali také o případném zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele zaměstnávající na více než 50 % pozic osoby se zdravotním postižením, a to v souvislosti se zvýšením minimální mzdy. MPSV ČR má vůli navýšit tento příspěvek. Částku nelze zatím upřesnit, protože není známa výše minimální mzdy, která je předmětem koaličního jednání.


 

 

 

V Praze 11. října 2018

 

 

 

 

Za NRZP ČR: Mgr. Sabrina Plisková

Tisková mluvčí NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel