TZ - k jednání o železniční dopravě v krajích

TISKOVÁ ZPRÁVA

k jednání předsedy NRZP ČR Václava Krásy s předsedou vlády ČR Andrejem Babišem a ministrem dopravy Danem Ťokem ve věci liberalizace regionální železniční dopravy v krajích ČR. 

V pátek dne 21.12. 2018 se uskuteční jednání předsedy NRZP ČR Václava Krásy s předsedou vlády ČR Andrejem Babišem a ministrem dopravy Danem Ťokem ve věci liberalizace regionální železniční dopravy v krajích ČR. 

NRZP ČR se obává, že:

 

- S příchodem nových dopravců přestane být doprava bezbariérová, protože většinou nemají ani nízkopodlažní či bezbariérové vozy, ani zvedací plošiny. Ty má zatím pouze Národní dopravce. 

- Neustálý tlak na snižování ceny dopravního výkonu vyvolává pochybnosti o zachování zajištění asistence a pomoci při nástupu, výstupu a přestupu do vlaku dopravcem, včetně asistence při přístupu ze staniční budovy na nástupiště. 

- Krajům chybí metodické vedení ze strany MD ČR. Proto se musely liberalizace zhostit samy a postup je chaotický a nejednotný. Krajům chybí autorita, která by na důsledné uplatňování standardů dohlížela. Tou by měl být ústřední orgán státní správy pro oblast dopravy – tedy Ministerstvo dopravy ČR. 

- Chybí jednotný elektronický objednávkový systém, který mohou používat lidé se všemi typy zdravotního postižení. Je nezbytné dosáhnout toho, aby všichni dopravci používali jednotný informační systém k objednání bezbariérové dopravy. 

- Schází garance, že u všech dopravců bude zachována možnost nákupu jízdního dokladu z domova (přes eShop) a možnosti vytisknout si plán cesty a zajistit si rezervaci místa. Po MD ČR rovněž požadujeme jasná pravidla, za kterých by jednotliví dopravci mohli prodávat jízdní doklady konkurence, zvláště v malých stanicích a zastávkách. 

- Obáváme se, že nebude zajištěno zachování návazností spojů při mimořádných událostech (např. zpoždění linek). K tomu je nutná koordinace spojů jednotlivých dopravců. Požadujeme stanovení jediného odpovědného dispečinku pro zákazníky, se kterými bude komunikováno pro danou přepravní cestu, a který bude mít i rozhodovací pravomoc pro nařízení čekání návazného vlaku na vlak zpožděný. 

- U tzv. bezobslužných železničních stanic a zastávek hrozí nebezpečí, že lidé se zdravotním postižením zůstanou zcela bez pomoci. Zdůvodnění SŽDC o ekonomické nevýhodnosti neobstojí, protože dohled, asistenci a ostrahu na těchto stanicích mohou vykonávat lidé zdravotně znevýhodnění a jejich mzda může být částečně dotována Úřadem práce ČR, jako v kterékoli jiné chráněné dílně. 

- Mnoho železničních stanic a zastávek je zcela nebo částečně bariérových. MD ČR a SŽDC musí modernizovat a rekonstruovat železniční stanice a zastávky a vytvořit bezbariérové přístupy pro cestující se zdravotním postižením. Požadujeme vytvoření bezbariérového přístupu od nádražních budov až na nástupiště vč. bezbariérového pohybu uvnitř železničních stanic a zároveň vytvoření dostatečného množství vyhrazených stání pro držitele ZTP a ZTP/P. Požadujeme kontaktní osobu pro komunikaci se SŽDC. 

- Zásadní otázkou je, kdy MD ČR stanoví oficiální státní tarif. Tento je přece základním předpokladem pro možnost přímého odbavení pro celou přepravní cestu.

 

V Praze 20. 12. 2018

 

 

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel