Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Akce v regionech

odborný seminář „Národní rozvojový program mobility pro všechny“ Brno

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - regionální pracoviště pro Jihomoravský kraj, ve spolupráci s Vládním výborem pro zdravotně postižené občany a

za podpory Magistrátu města Brna – Odbor zdraví

 

uspořádali

 

odborný seminář

„Národní rozvojový program mobility pro všechny“

(získávání finančních prostředků na bezbariérové úpravy veřejně přístupných budov a na úpravy nebo výstavbu pěších tras pro města a obce Jihomoravského kraje na léta 2016 - 2025)

Termín semináře:

-         čtvrtek 11. února 2016 od 10:00 – 13:00 hodin

Místo konání:

-         sál Zastupitelstva, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno

Seminář je určen pro:

-          zástupce městských částí města Brna, měst a obcí Jihomoravského kraje

-          projektanty a zástupce organizací ZP, kteří se věnují bariérám 

Program:

 

9:30 – 10:00  Prezence účastníků semináře, Zahájení

10:00 – 10:20  Úvodní slovo a představení základních východisek NRPM (JUDr. Pavel Ptáčník - vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO) (Powerpointová prezentace)

10:20 – 11:00  Zásady a pravidla programu (Mgr. Barbora Mičicová - tajemnice Řídícího výboru NRPM, sekretariát VVZPO) (Powerpointová prezentace)

11:00 – 11:45  Praktické aspekty programu, bezbariérové úpravy budov a pěších tras (Ing. Dagmar Lanzová - odborná konzultantka bezbariérového prostředí Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a předsedkyně Hodnotitelské komise NRPM) (Powerpointová prezentace)

11:45 – 12:00  Přestávka

12:00 – 12:15  Poskytování příspěvků na bezbariérové pěší trasy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (Ing. Karel Havlíček – ředitel odboru příspěvkových programů SFDI) (Powerpointová prezentace)

12:15 – 12:30  Poskytování příspěvků na zpřístupňování obecních/městských úřadů a DPS z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (Ing. Jiří Štika – Ministerstvo pro místní rozvoj) (Powerpointová prezentace)

12:30 – 13:00  Diskuse a závěr semináře

 

 

Za pořadatele:

NRZP ČR - PhDr. Leoš Spáčil

OZ MMB - Mgr. Eva Rossi

 

Konference Dostupnost zdravotní péče a její kvalita z hlediska OZP v Pardubickém kraji

Program konference Dostupnost zdravotní péče a její kvalita z hlediska osob  se zdravotním postižením v Pardubickém kraji

8:30

Registrace

9:00

Úvodní slovo

Mgr. Markéta Tauberová, radní Pardubického kraje

Mgr. Miluše Horská, senátorka

9:30

Anketa na téma dostupnosti zdravotní péče v pardubickém kraji

studenti Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice – pod vedením PaedDr. Zdenky Šándorové, PhD.

9:50

dostupnost zdravotní péče a proces schvalování zdravotnických pomůcek pro osoby se zdravotním postižením

Ing. Michal Provazník, ředitel Krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 

Marek Srkal, krajský revizní technik zdravotnických prostředků VZP ČR

10:30

dostupnost kompenzačních pomůcek v ČR

JUDr. Zdeněk Žižka,  legislativní odbor NRZP ČR

11:00

Přestávka

  11:30

Význam půjčoven kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením

Lukáš Mucha, Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje

11:40

DOSTUPNOST NÁSLEDNÉ PÉČE V PARDUBICKÉM KRAJI

MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé

Luže - Košumberk

  11:50

Komunikace zdravotnických pracovníků s osobami se zdravotním postižením

Jiří Vencl, ředitel organizačního odboru NRZP ČR

12:10

Proškolování personálu z hlediska přístupu k osobám se zdravotním postižením

Mgr. Martina Vacková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Chrudimská nemocnice, a.s.

12:25

Je lékárenská péče přátelská?

PharmDr. Jiří Zimák, člen představenstva Okresního sdružení České lékarnické komory Pardubice

12:40

důvody vyhlašování výběrových řízení na zdravotnická zařízení

Mgr. Jiří Jirout, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje

12:50

Závěrečná diskuse

13:00

Ukončení konference

 

FOTO z konference

FOTO z konference

 

 

Konference Postoje veřejnosti k OZP v Pradubickém kraji

Program konference Postoje veřejnosti k osobám se zdravotním postižením v Pardubickém kraji

8:30

Registrace

9:00

Úvodní slovo

Mgr. Jiří Brýdl, radní Pardubického kraje

Mgr. Miluše Horská, senátorka

9:15

Mapování bariér na labské stezce (prezentace a promítání dokumentu)

Ing. Arch. Jan Ritter, Labská stezka, o. s.

Silvie Dymáková, dst studio Hradec Králové

9:50

zpráva o stavu lidských práv

JUDr. Jan Hutař, ředitel legislativního odboru NRZP ČR

10:10

stereotypy osob se zdravotním postižením v médiích

Jiří Vencl, ředitel organizačního odboru NRZP ČR

10:30

Zdravotní postižení jako důvod diskriminace

Mgr. Michal Čermák, vedoucí oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného obhájce práv

11:00

Přestávka

11:30

národní Abilympiáda a další aktivity caa

Filip Novotný, PR koordinátor CAA, o. s. 

11:45

festival „žiju stejně jako ty“

Hana Potměšilová, ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání OZP

11:55

Veletrh sociálních služeb v Chrudimi

Ivana Bohatá, Město Chrudim

12:10

Role médií při prezentaci problematiky osob se zdravotním postižením

Mgr. Zdenka Hanyšová Celá, ředitelka HanyCom, o. s. 

12:25

Informační služby pro osoby se zdravotním postižením

Ing. Marta Kutílková, ředitelka Pardubice Region Tourism

12:30

Závěrečná diskuse

13:00

Ukončení konference

 

FOTO z konference

FOTO z konference

 

 

Konference Zaměstnávání OZP v Pardubickém kraji

8:30 Registrace
9:00 Úvodní slovo
Ing. Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje
Mgr. Miluše Horská, senátorka
Mgr. Jiří Brýdl, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči
9:20 Změny zákona o zaměstnanosti – náhradní plnění
Lenka Kohoutová, poslankyně  
9:30 Věcný záměr novelizace zákona o zaměstnanosti – dopady na osoby se zdravotním postižením
JUDr. Jan Hutař, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Powerpointová prezentace a dodatek
9:50 Ekonomický přínos Osob se Zdravotním Postižením pro stát
Karel Rychtář, Svaz českých a moravských výrobních družstev
Powerpointová prezentace
10:10 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pardubickém kraji
Ing. Petr Klimpl, Úřad práce v Pardubicích

Powerpointová prezentace
10:20 Teorie a realita v činnosti úřadů práce
JUDr. Věra Dreslerová, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
10:30 Ergotep – sociální podnik
Petr  Herynek, Ergotep, družstvo invalidů
11:00 Přestávka
11:30 Ochranná známka práce postižených = kvalitní náhradní plnění
Hana Potměšilová, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Aleš Zeler, Sdružení pro oceňování kvality
11:45 Jak efektivně najít zaměstnance se zdravotním postižením
Radka Pokorná, LMC, s.r.o.
12:05 Zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v USA
Michal Hašto – za veřejnost

Prezentace (dokument WORD)
12:10 Podporované zaměstnávání v praxi Mgr. Petr Kuneš, Rytmus Chrudim, o.p.s.

Powerpointová prezentace
12:20 Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Pardubickém kraji
Bc. Zuzana Vodehnalová, TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

Powerpointová prezentace
12:25 Představení projektu "I my chceme pracovat…!" (přenos dobré praxe v aktivitách podporujících zaměstnatelnost osob s mentálním postižením)
Bc. Jana Machová, KONEP, o.p.s.

Powerpointová prezentace
12:30 Ridičský průkaz – pomoc získání zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením
Pavel Peml, Autoškola Peml Pavel, s.r.o.
12:35 Potřebujeme se Iva Malinová, Mateřská škola Svatopluka Čecha, Chrudim

Powerpointová prezentace
12:40 Čistá obec - projekt přípravy k práci a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Aleš Dvořák, Česká abilympijská asociace, o.s.

Powerpointová prezentace
12:45 Závěrečná diskuse  
13:00 Ukončení konference


Konferencí provázela Mgr. Radka Konečná.

 

Foto 2Foto 1

 

Konference Přístupnost prostředí pro OZP v Pardubickém kraji

8:30 Registrace
9:00 Úvodní slovo
Ing. Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje Mgr. Miluše Horská, senátorka
9:15 Národní rozvojový program mobility pro všechny
JUDr. Pavel Ptáčník, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Mgr. Martina Kašíková, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Powerpointová prezentace
10:00 Informace o paragrafovém znění bezbariérové vyhlášky
Ing. Petr Novák, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor stavebního řádu

Informace o paragrafovém znění bezbariérové vyhlášky (dokument Word)
10:15 Právní předpisy v oblasti užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Jan Klimeš, Krajský úřad Pardubického kraje
10:25 Průzkum přístupnosti budov v majetku pardubického kraje
Bc. Petra Janurová, Krajský úřad Pardubického kraje
Powerpointová prezentace
10:30 Bezbariérové prostředí na pozemních komunikacích v Pardubicích
Yvona Novotná, Magistrát města Pardubice, odbor dopravy

Powerpointová prezentace
10:40 Přístupnost prostředí pro cestovní ruch
Viliam Šuňal, TRIANON, o. s., Český Těšín

Powerpointová prezentace
10:50 Bezbariérové památkové objekty na území Pardubického kraje
Mgr. Radka Konečná, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Prezentace (dokument Word)
10:55 Bezbariérovost – teorie a praxe
Jaroslav Kaura, Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR
Prezentace (dokument Word)
11:10 Závěrečná diskuse

 

FOTO z konference

 

 

Konference Přístupnost dopravy pro OZP v Pardubickém kraji

12:30 Registrace
13:00 Úvodní slovo
Ing. Roman Línek
, náměstek hejtmana Pardubického kraje
13:05 Národní rozvojový program mobility pro všechny
JUDr. Pavel Ptáčník
, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Mgr. Martina Kašíková, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Powerpointová prezentace
13:20 Přístupnost dopravy pro osoby se zdravotním postižením v pardubickém kraji
Ing. Leoš Beran
, Krajský úřad Pardubického kraje

Powerpointová prezentace
13:35 Aktivity dopravního podniku města pardubice ve vztahu k osobám se sníženou schopností orientace a pohybu
Vladislav Štěpánek
, Dopravní podnik města Pardubice

Powerpointová prezentace
13:45 Aktivity univerzity pardubice v oblasti bezbariérové dopravy
Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.
, Univerzita Pardubice

Powerpointová prezentace
14:00 doprava na vyžádání, efektivní doplněk dopravní obslužnosti území
Petr Švach
, AUDIS BUS s. r. o.

Powerpointová prezentace
14:15 Analýza dopravních potřeb uživatelů sociálních služeb v pardubickém kraji
Mgr. Petra Vondráčková, Bc. Jana Machová, DiS.,
KONEP Pardubice

Powerpointová prezentace
14:30 bezbariérové autobusové spoje v parudubicích a okolí
Ing. Jaroslav Hladík
, Česká abilympijská asociace

14:40 Zkušenosti s dopravou osob se zdravotním postižením v Hradci Králové
Luděk Panenka
, DOSIO Hradec Králové

15:00 Autoškola Peml Pavel – možnosti dopravy osob se zdravotním postižením
Pavel Peml
, Autoškola Peml Pavel, s. r. o., Přelouč
15:05 Doprava osob se zdravotním postižením a seniorů na Svitavsku
Ludmila Benešová,
Salvia Svitavy

Powerpointová prezentace
15:15 Speciální dopravou k integraci
Petra Nováková
, KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.s. Pardubice

Powerpointová prezentace  
15:30

Závěrečná diskuse

 

FOTO z konference

 

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel