Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Krajské rady OZP

KRAJSKÉ RADY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (KRZP)

KRZP je nejvyšším orgánem NRZP ČR na území kraje. V každém kraji je ustavena pouze jedna KRZP.

Cílem činnosti Krajské rady je obhajoba, prosazování a naplňování práv, zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy na území kraje.

Krajská rada zejména:

 • navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením a posuzuje návrhy opatření týkající se životních podmínek osob se zdravotním postižením zpracované jinými orgány či institucemi,
 • iniciuje vypracovávání a realizaci krajských dlouhodobých koncepcí vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením,
 • sleduje a vyhodnocuje realizaci legislativních i jiných opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením na území kraje a v případě potřeby iniciuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 • zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost a služby při vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením ve všech oblastech života společnosti,
 • určuje strategické cíle hnutí osob se zdravotním postižením na území kraje a způsoby jejich prosazování,
 • realizuje usnesení ústředních orgánů NRZP ČR v podmínkách kraje,
 • při naplňování cílů a realizaci úkolů spolupracuje Krajská rada s regionálními pracovišti NRZP ČR.

Seznam KRZP:

 1. Pražská krajská rada osob se zdravotním postižením
 2. Středočeská krajská rada osob se zdravotním postižením
 3. Jihočeská krajská rada osob se zdravotním postižením
 4. Plzeňská krajská rada osob se zdravotním postižením
 5. Karlovarská krajská rada osob se zdravotním postižením
 6. Ústecká krajská rada osob se zdravotně postižením
 7. Liberecká krajská rada osob se zdravotně postižením
 8. Královéhradecká krajská rada osob se zdravotně postižením
 9. Pardubická krajská rada osob se zdravotně postižením
 10. Krajská rada osob se zdravotním postižením Vysočina
 11. Jihomoravská krajská rada osob se zdravotním postižením
 12. Zlínská krajská rada osob se zdravotním postižením
 13. Olomoucká krajská rada osob se zdravotním postižením
 14. Moravskoslezská krajská rada osob se zdravotním postižením

KRZP jsou krajské orgány NRZP ČR, které ve své činnosti využívají právní subjektivitu NRZP ČR.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel