Více o projektu PROGRES

Projekt  „Podpora uplatňování rovných práv osob se zdravotním postižením v České republice“ (zkrácený název „Rovná práva pro všechny“ ) realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR od prosince 2011 do listopadu 2012.

Projekt je podpořen Programem Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu PROGRESS (2007 – 2013). Tento program realizuje Evropská komise. Byl zřízen za účelem finanční podpory realizace cílů EU v oblasti zaměstnávání, sociálních věcí a rovných příležitostí, a tím přispívá k dosažení cílů strategie Europa 2020 v uvedených oblastech. Sedmiletý program je určen všem zainteresovaným stranám, jež mohou pomoci vytvářet vhodnou a účinnou legislativu a politiku v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí v 27 zemích EU, EFTA-EEA, kandidátských  přistupujících zemí EU. Pro více informací viz: http://ec.europa.eu/progress

 

Hlavní cíle projektu:

 • Poukázat na používání stereotypů vůči osobám se zdravotním postižením a neadekvátní terminologii používanou vůči těmto osobám na všech úrovních, které jsou hluboce zakořeněné ve společnosti a navrhnout způsoby nápravy tohoto stavu;
 • Informovat o skutečných problémech osob se zdravotním postižením mezi experty a širokou veřejností;
 • Upozornit na případy vícenásobné diskriminace – např. žen se zdravotním postižením;
 • Upozornit na chybějící předpisy, které by odpovídajícím způsobem prováděly přijatou legislativu v praxi;
 • Rozšířit povědomí o vlastních právech a jejich praktickém uplatňování ze strany osob se zdravotním postižením;
 • Podpořit bezplatné poradenství v oblasti uplatňování lidských práv  lidí se zdravotním postižením, včetně  zřízení  specializované poradny pro tuto oblast – přímo v sídle NRZP ČR;
 • Zvyšovat povědomí o vlastních právech a jejich praktickém uplatňování ze strany osob se zdravotním postižením.

 

Cílové skupiny projektu:

 • osoby se zdravotním postižením;
 • sociální pracovníci a poradci pro osoby se zdravotním postižením;
 • aktivisté - dobrovolníci z řad osob se zdravotním postižením;
 • média;
 • odborníci  v oblasti uplatňování práva a legislativy;
 • politici, poslanci, veřejná správa.

 

Konkrétní aktivity, které se budou v rámci projektu realizovat v průběhu roku 2012:

 • 14 tématických konferencí ve všech krajích ČR (aktuální informace o termínech, místech konání, programu a další podrobnosti naleznete v sekci Krajské konference PROGRESS
 • 30 workshopů v regionech
 • provedení dotazníkového šetření formou testů znalostí v oblasti problematiky OZP (dotazník ke stažení naleznete v sekci Dotazník o diskriminaci osob se ZP
 • vydání publikace o rozpoznávání projevů diskriminace, včetně legislativního rámce ČR, EU, OSN
 • zřízení specializované poradny pro diskriminaci OZP v rámci NRZP ČR
 • vyškolení aktivistů – dobrovolníků a vytvoření funkční sítě pro sběr dat z různých oblastí života OZP
 • zpracování návodů a doporučení pro média a širokou veřejnost
 • osvěta, zveřejňování rozsudků, soudů, stanovisek VOP, prezentace případů diskriminace OZP
 • odborné proškolení poradců v oblasti  praktického uplatňování lidských práv  osob se zdravotním postižením – uspořádání dvou odborných vzdělávacích kurzů.

Kontakty

 

Jiří Vencl – manažer projektu

Tel: 266 753 424

Email:

Veronika Půrová – manažerka projektu

Tel: 266 753 424, 736 751 209

E-mail:

Šárka Žežulková – odborná pracovnice projektu (koordinátorka vzdělávacích kurzů)

Tel: 266 753 434

E-mail:

Ondřej Folk – odborný pracovník projektu (koordinátor seminářů)

Tel: 266 753 423

E-mail:

 

 


 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel