Členské organizace

1 AMA-společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel 5244
2 Amelie, z.s. 6167
3 Andělská křídla, z.s. 5626
4 APROPO 6197
5 ARCUS - ONKO CENTRUM z.s. 6285
6 Asociace muskulárních dystrofiků ČR 5588
7 Asociace POLIO 3114
8 AUTISTIK 6867
9 AVAZ - Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených 8242
10 CEREBRUM - sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin 3675
11 Česká abilympijská asociace 6312
12 Česká asociace paraplegiků - CZEPA 7208
13 Česká společnost AIDS pomoc, z.s. 5644
14 Česká společnost pro duševní zdraví 5126
15 České sdružení Marfanova syndromu 4447
16 Českomoravská unie neslyšících z.s. 660
17 Český klub nedoslýchavých HELP 5393
18 Cestovní klub KID - klub invalidních dobrodruhů o.s. 2469
19 ČKO - Český klub ohluchých 4838
20 D.R.A.K. občanské sdružení 5502
21 e-Inkluze, z.s. 1542
22 FIT-ILCO ČR, o.s. 5430
23 Handicap Žatec 6154
24 Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. 2990
25 Já člověk 5562
26 Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s. 2574
27 Klub bechtěreviků ČR z.s. 6970
28 Klub DEMKA Příbram 6295
29 Klub nemocných cystickou fibrosou 5150
30 Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova 6136
31 Kolpingova rodina Smečno o.s. 4885
32 Kolumbus 5244
33 Labská stezka o.s. 3596
34 Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR (dříve Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR) 6519
35 Národní sdružení PKU a jiných DMP 5136
36 Nedoslýchaví - Neslyšící, o.s. 4797
37 Neslyšící s nadějí, o.s. 5166
38 Oáza Hodonín - středisko speciálních služeb 6155
39 Občanské sdružení CHEWAL 4965
40 Občanské sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům Pomocná ruka 4753
41 Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA 5169
42 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty 4600
43 Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR 5167
44 Občanské sdružení rodičů a přátel uměle ventilovaných a kvadruplegických pacientů 5128
45 Občanské sdružení ŠANCE 5830
46 Občanské sdružení TRIANON 5173
47 Občanské sdružení TY a JÁ 2273
48 OBZOR Liberec z.s. 4585
49 ParaCENTRUM Fenix 5197
50 PARENT PROJECT, z.s. 5409
51 Parkinson-Help z.s. 4807
52 Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených se sídlem v Semilech 4518
53 Pražská organizace vozíčkářů z.s. 5348
54 proPAS o.s. 2993
55 Revma Liga ČR, z.s. 6850
56 Rodinné centrum Rozárka 3776
57 Sdružení pro komplexní péči při DMO 6456
58 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v ČR - Inclusion Czech Republic 6705
59 Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s. 8360
60 Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR 5093
61 Sdružení rovných šancí, o.s. 4947
62 Sdružení zdravotně postižených Karlovy vary - Stará Role 6817
63 Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel 8282
64 SELF HELP Ústí nad Labem z.s. 620
65 Speciální pečovatelská služba z.s. 931
66 Společnost "E" / Czech Epilepsy Association 5781
67 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy 5057
68 Společnost PARKINSON, z.s. 6416
69 Společnost pro bezlepkovou dietu 5435
70 Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě 4634
71 Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků 6311
72 Spolek pro podporu cestování handicapovaných, z.s. 1227
73 Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených Daneta 5644
74 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 5486
75 Spolek uživatelů kochleárních implantátů 4909
76 Spolek zdravotně postižených a seniorů,Veselsko 4189
77 Spolek zdravotně postižených Bučovice a okolí 5209
78 Spolek zdravotně postižených občanů, Regionální výbor 6484
79 Spolek zrakově postižených masérů 2051
80 SPOLU Olomouc 5565
81 Sportovní klub vozíčkářů Ostrava 5366
82 Sportovní klub vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI, z.s. 3220
83 Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s. 940
84 Svaz diabetiků České republiky 19139
85 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice 6158
86 Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice 5884
87 Svaz tělesně postižených v České republice 6584
88 Svaz zdravotně postižených Rakovník 6985
89 Svaz zdravotně postižených ŠUMAVA 5890
90 Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. 2852
91 Unie neslyšících Brno, o.s. 4941
92 Unie Roska - česká MS společnost, z.s. 5241
93 Ústecký ARCUS, společnost onkologických pacientů, jejich rodin a přátel 4944
94 Za sklem o.s. 3119
95 ZDRAPOSO, o.s. 5384
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel