Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.

Zkratka: ICRPSP
Sídlo organizace: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5
Telefon: 235 517 313
E-mail: i
Počet členů k 26.5.2014: 246
Představitel organizace: Mgr. Jana Fenclová - předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

Krajská

Zahraniční aktivity organizace:

člen FEPEDA

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Sluchové postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Organizace pomáhá rodinám při překonávání následků sluchového postižení jejich neslyšících a nedoslýchavých dětí a dětí s kombinovaným postižením. Informační a osvětová činnost.

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel