Asociace muskulárních dystrofiků ČR

Zkratka: AMD ČR
Sídlo organizace: Petýrkova 1953/24, 14800 Praha 4
Telefon: 272933777, fax: 272933777
E-mail:
Web: www.amd-mda.cz/
Počet členů k 1.1.2003: 500
Představitel organizace: Zdeněk Janda

Působnost organizace v rámci České republiky:
celostátní
Zahraniční aktivity organizace:
organizace udržuje kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
neurologická postižení, onemocnění svalů, šlach a vazů, postižení pohybového aparátu
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, kulturní a sportovní aktivity, rekreace. Organizace má profesionální pracovníky
Věková struktura členů organizace (převažující):
dospělí do 65 let
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel