AUTISTIK

Zkratka: AUTISTIK
Sídlo organizace: Kyselova 1189/24, 182 00 Praha 8
Telefon: 605 400 865
E-mail:

web: www.autistik.eu 
Počet členů k 31.12.2013: 325
Představitel organizace: Ing. Miroslava Jelínková, CSc - statutární zástupce

Působnost organizace v rámci České republiky:
celostátní
Zahraniční aktivity organizace:
Organizace má kontakty s mnoha zahraničními organizacemi, které se věnují občanům s autismem. Jsme členy AUTISM - EUROPE a WAO (World Autistic Organisation.)

 

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

poruchy autistického spektra
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Vytváření společenských a ekonomických podmínek pro optimální rozvoj občanů s autismem. Napomáhání realizace práva na vzdělání a výchovu takto postižených. Vytváření podmínek pro snazší integraci postižených do společnosti. Navázání kontaktů a začlenění společnosti do mezinárodního rámce.Ochrana práv občanů s autismem a jejich rodin. Rehabilitační, terapeutické a ozdravné pobyty pro rodiny s autistickými dětmi (letní a zimní). Konzultace dle dohody. Pravidelné výstavy výtvarných prací dětí s autismem. Přednášky předních světových odborníků (Schopler, Lansing, Shattock, Berney, Fuentes, Peeters). Praktický výcvik v TEACCH programu prováděný odborníky z Opleidingscentrum Autisme (Belgie) a ze školy Aarhust (Dánsko) a z Centra pro komunikaci z Gentu (Belgie). Praktický výcvik v konkrétní komunikaci prováděný odborníky z Gentu (Belgie)
Věková struktura členů organizace (převažující):
všechny věkové kategorie
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel