D.R.A.K. občanské sdružení

Zkratka: D.R.A.K. o.s.
Sídlo organizace: Oblačná 450, 460 01 Liberec 1
Telefon: 485 102 668
E-mail:
Počet členů k 1.4.2005: 35
Představitel organizace: Bc. Lenka Bobvošová - jednatelka,pokladní

Působnost organizace v rámci České republiky:
regionální, oblastní
Zahraniční aktivity organizace:
organizace by chtěla navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí, organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
onemocnění krve a krvetvorných orgánů, mentální postižení, zrakové postižení (nevidomí a slabozrací), onkologická onemocnění (nádorová onemocnění)
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, zaměstnávání, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, stacionáře, kulturní aktivity, sportovní aktivity, rekreace, asistenční služba, organizace má profesionální (placené pracovníky, kteří zajišťují služby a aktivity organizace)
Věková struktura členů organizace (převažující):
děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel