Asociace POLIO

Zkratka: AP
Sídlo organizace: Jabloňová 2891/2, 106 00 Praha 10
Telefon: 723 138 611
E-mail:

Web: www.polio.cz
Počet členů k 1.7.2015: 1200
Představitel organizace: PhDr. Marcela Stránská, předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální

Zahraniční aktivity organizace:

 

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

 

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

 

Věková struktura členů organizace (převažující):
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel