Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

Zkratka: ČSAP
Sídlo organizace: Malého 282/3, 18600 Praha 8 - Karlín
Telefon: 224814284
E-mail:
Web: http://aids-pomoc.cz
Počet členů k 14.3.2005: 40
Představitel organizace: Ing. Robert Hejzák - předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:
celostátní
Zahraniční aktivity organizace:
organizace udržuje zahraniční styky
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
HIV pozitivní a osoby nemocné AIDS
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, zaměstnávání, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, stacionáře, spolková činnost, kulturní aktivity, sportovní aktivity, asistenční služba - tlumočnická, azylové domy, právní poradenství
Věková struktura členů organizace (převažující):
děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let.
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel