Český klub nedoslýchavých HELP

Zkratka: ČKNH
Sídlo organizace: Tomanova 5, 30100 Plzeň
Telefon: 377420933, fax: 377420934
E-mail:
Web: http://home.tiscali.cz/ckn_help
Počet členů k 1.1.2003: 760
Představitel organizace: Zdenek Kašpar - předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:
celostátní
Zahraniční aktivity organizace:
organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
sluchové postižení
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, přístupnost prostředí, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, spolková činnost, jiné služby.
Věková struktura členů organizace (převažující):
dospělí do 65 let, senioři nad 65 let.
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel