Spolek zrakově postižených masérů

Zkratka: SZPM
Sídlo organizace: MěÚ Kopřivnice Štefánikova 1163/2
Telefon: 777 296 896
E-mail:

Web: www.spolekzpmaseru.cz
Počet členů k 21.8.2015: 17
Představitel organizace: Miroslav Hrtús - starosta spolku

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální

Zahraniční aktivity organizace:

 

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

 

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

 

Věková struktura členů organizace (převažující):
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel