ČKO - Český klub ohluchých

Zkratka: CKO Praha
Sídlo organizace: ČKO, Praha 8, Bínova 8
Telefon: 251 566 108, fax: 251 566 408
E-mail:
Web: www.ohluchli.unas.cz
Počet členů k 1.1.2003: 95
Představitel organizace: Anica Dvořáková - předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:
celostátní
Zahraniční aktivity organizace:
organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
sluchové postižení
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, přístupnost prostředí, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, spolková činnost, jiné služby
Věková struktura členů organizace (převažující):
dospělí do 65 let, senioři nad 65 let
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel