Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.

Zkratka: SKV Praha

Sídlo organizace: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10

telefon: +420 777 669 700

E-mail: h

web.: www.skvpraha.org


Počet členů k 17.3.2017: 131


Představitel organizace: Mgr. Bohuslav Hůlka - předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

Praha

Zahraniční aktivity organizace:

ano

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

 

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Pořádání sportovních a volnočasových akcí, osvětová činnost

Věková struktura členů organizace (převažující):
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel