Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR (dříve Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR)

Zkratka: NIPI ČR, o.s.
Sídlo organizace: Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava

Telefon: 222 310 177, 603 581 088, 728 659 063
Počet členů k 1.1.2010: 1672
Představitelé organizace: Ing. Mgr. Petr Běhunek, Mgr. Milan Langer, Ing. Jan Cidlík - členové prezidia NIPI ČR, o.s.

Působnost organizace v rámci České republiky:

republiková, krajská, místní

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

postižení pohybového aparátu, popřípadě smyslová

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

přístup k informacím o problematice bezbariérového užívání staveb, prosazování a obhajoba oprávněných zájmů na zajištění bezbariérového prostředí

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel