Občanské sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům Pomocná ruka

Zkratka: Pomocná ruka
Sídlo organizace: Školní 32, 79601 Prostějov
Telefon: 582335251, 736678261, fax: 582335251
E-mail:
Web: www.osruka.cz
Počet členů k 3.4.2007: 43
Představitel organizace: Miluše Hovorková - statutární zástupce a ředitelka
Působnost organizace v rámci České republiky:
regionální, oblastní
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
mentální postižení, onemocnění kloubů a kostí, postižení pohybového aparátu
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
informace o postižení, osobní asistence, vzdělávání, osvěta, zaměstnávání, přístupnost prostředí, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, kulturní aktivity, sporotvní aktivity, asistenční služba
Věková struktura členů organizace (převažující):
děti do 15 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let.
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel