Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA

Zkratka: OS LIPKA
Sídlo organizace: Tetín č. 1506/1, 79601 Prostějov
Telefon: 582360295, fax: 582360295
E-mail:
Počet členů k 14.3.2005: 37
Představitel organizace: Mgr. Renata Čekalová - předsedkyně
Působnost organizace v rámci České republiky:
krajská, regionální a oblastní
Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

postižení mozku, neurologická postižení, mentální postižení, onemocnění a poranění páteře a míchy, zrakové postižení, sluchové postižení, onemocnění kloubů a kostí, onemocnění svalů, šlach, vazů, postižení pohybového aparátu.

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, osobní asistence, vzdělávání, osvěta, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, stacionáře, kulturní aktivity, asistenční služba, jiné služby

Věková struktura členů organizace (převažující):

mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 le

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel