Spolek zdravotně postižených Bučovice a okolí

Zkratka: OZP Bučovice
Sídlo organizace: Sovětská 912, 685 01 Bučovice
Telefon: 775 185 993
Počet členů k 1.1.2003: 320
Představitel organizace: Marta Nováková - předsedkyně
Působnost organizace v rámci České republiky:
regionální, oblastní
Zahraniční aktivity organizace:
organizace by chtěla navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
onemocnění a poranění páteře, míchy, zrakovým postižením, sluchovým postižením, onemocnění kloubů a kostí, postižení pohybového aparátu
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, přístupnost prostředí, poradenství, spolková činnost, kulturní aktivity
Věková struktura členů organizace (převažující):
dospělí do 65 let, senioři nad 65 let
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel