ParaCENTRUM Fenix

Zkratka: PCF
Sídlo organizace: ul. Kosmonautů 17, 625 00 Brno
Telefon: 547 210 382
E-mail:
Počet členů k 16.9.2008: 75
Představitel organizace: Vojtěch Vašíček
Působnost organizace v rámci České republiky:
celostátní
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
onemocněním a poraněním páteře,míchy
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, poradenství, obhajoba práv a zájmů, kulturní aktivity, sportovní aktivity, asistenční služba a jiné. Organizace má profesionální pracovníky, kteří zajišťují služby a aktivity organizace.
Věková struktura členů organizace (převažující):
dospělí do 65 let
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:













Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel