Společnost PARKINSON, z.s.

Zkratka: Spol. PARKINSON
Sídlo organizace: Volyňská , 10000 Praha 10
Telefon: 272 739 222

E-mail: kancelar@společnost-parkinson.cz

internet: www.parkinson-parkinson.cz
Představitel organizace: Zdislava Freund - předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

Celorepubliková s regionálními kluby

Zahraniční aktivity organizace:

Partnerské vztahy s Polskem, Německem, Slovinskem, Slovenskem, Rakouskem. SP je členem EPDA a WPA (New York) - účast na Světovém Parkinson kongresu v říjnu 2013 v Montrealu.

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

pacienty s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky, lékaře a jiné zdravotnické pracovníky.

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

vydává vlastní časopis dodávaný členům zdarma, zakládá Parkinson kluby kde organizuje společná cvičení, logopedii, plavání ... Pořádá 10denní Rekondiční pobyty se státní dotací, provozuje Parkinson Fórum a Chat. Poradna.

Věková struktura členů organizace (převažující):

Převažující od 50 let věku výše, sporadicky od 30 let.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel