Revma Liga ČR, z.s.

logo-revmaZkratka: RL v ČR

Název pro mezinárodní styk: CZECH LEAGUE AGAINST RHEUMATISM

Zkratka pro mezinárodní styk: CZELAR
Sídlo organizace: Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 12800 Praha 2
Telefon: 604 925 076, fax: 224914451
E-mail:  
Web: www.revmaliga.cz

Facebook: https://www.facebook.com/revmaliga

Twitter: https://twitter.com/Revma_Liga


Počet členů k 1.1.2014: 400
Představitel organizace: Edita Müllerová (předsedkyně spolku), Mgr. Renáta Doanová (místopředsedkyně spolku), Renáta Majgotová (asistentka Výkonného výboru)

Působnost organizace v rámci České republiky:

Celostátní –  klub s právní subjektivitou je v Praze, Pardubicích, Táboře, Českých Budějovicích, České Lípě, Domažlicích, Ostravě

Zahraniční aktivity organizace:

Je členem Evropské ligy proti revmatismu (EULAR).

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Revmatická onemocnění,zejména postihující pohybový aparát,např.revmatoidní artritida,dále systémový lupus erythematodes,sklerodermie

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

-          zvyšování povědomí o revmatických chorobách

-          boj za plnohodnotný a rovnoprávný život zdravotně postižených

Za tím účelem organizuje pro své členy odborné přednášky, rehabilitační cvičení, ergoterapii, přátelská setkání v klubech,rekondiční pobyty

Vydává pro své členy občasník REVMATIK

Věková struktura členů organizace (převažující):

Dospělí lidé všech věkových kategorií trpící revmatismem, jejich rodinní příslušníci, přátelé, lékaři, zdravotníci, sponzoři.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel