Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě

logo-hurtingZkratka: SPHCH
Sídlo organizace: Česká Čermná 41, 549 21
Telefon: 723 349 327
E-mail:
Web: www.huntington.cz
Počet členů k 31.12.2006: 510
Představitel organizace: Pharm.Dr. Zdeňka Vondráčková - předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní, krajská

Zahraniční aktivity organizace:

IHA (Internacional Huntington Association), EHA (European huntington Association), EURORDIS (Evropská organizace pro řídká onemocnění), EHDNET (Evropská síť pro výzkum HCH)

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

mentální a pohybové postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, zaměstnávání, obhajoba práv a zájmů, půjčovna zdravotnických pomůcek ve spolupráci s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové, edukace zdravotnických a sociálních pracovníků

Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, senioři nad 65 let

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel