Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

logo-vozickariolomousZkratka: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Sídlo organizace: Lužická 7, 779 00 Olomouc
Telefon: 582 777 709, mobil: 732 430 321
Kontaktní osoba: Mgr.Martina Brožová.Ph.D.
E-mail:
Web: www.trendvozickaru.cz
Počet členů k 31.3.2008: 76
Představitel organizace: Mgr. Milan Langer - předseda

Kontaktní osobou pro půjčovnu kompenzačních pomůcek je Bc.Kamila Zábojová

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální

Zahraniční aktivity organizace:

organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

postižení pohybového aparátu

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

vposkytování služeb osobní asistence, sociálně právní poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek, volnočasové aktivity, vzdělávací programy

Věková struktura členů organizace (převažující):

od 18 let

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel