Česká asociace paraplegiků - CZEPA

Zkratka: Česká asociace paraplegiků - CZEPA
Sídlo organizace: Dygrýnova 816/8, 198 00 Praha 14 - Černý Most
Telefon: 775 980 952
E-mail:

Web: www.czepa.cz
Počet členů k 1.1.2011: 890
Představitel organizace: Mgr. David Lukeš - jednatel, Alena Jančíková - ředitelka

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů, organizace by chtěla navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

lidé s omezením pohybu po poranění nebo onemocnění míchy

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, poradenství i v domácím prostředí klienta, zprostředkování dalších odborných služeb (zdravotnické, psychologické) 

Věková struktura členů organizace (převažující):

bez omezení věku

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel