Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice

Zkratka: SPCCH v ČR
Sídlo organizace: Karlínské nám. 12, 186 03 Praha 8
Telefon: 224815913, fax: 224815913
E-mail:
Web: www.spcch.cz
Počet členů k 1.1.2003: 68500
Představitel organizace: Jaroslava Petrusová - předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

krajská

Zahraniční aktivity organizace:

organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

onemocnění krve a krvetvorných orgánů, osoby s imunodeficitem, duševní onemocnění, mentální postižení, onemocnění srdce a cév (kardiaci) , onemocnění trávícího ústrojí, onemocnění ledvin, diabetes melitus (diabetici), nemoce kůže, onemocnění kloubů a kostí, onkologická onemocnění (nádorová onemocnění), jiná specifická onemocnění

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, vzdělávání a osvěta, zaměstnávání, poradenství, obhajoba práv a zájmů, stacionáře, kulturní aktivity, sportovní aktivity, asistenční služba, činnost organizace je zajišťována prací dobrovolníků

Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, mládež do 26 let, senioři nad 65 let

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel