Unie neslyšících Brno, o.s.

Zkratka: UNB
Sídlo organizace: Božetěchova 1, 612 00 Brno
Telefon: 541245321, fax: 541238685
E-mail:
Web: www.cmjn.cz
Počet členů k 1.1.2003: 87
Představitel organizace: Svatopluk Žamboch - předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní, krajská, regionální, oblastní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

sluchové postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, vzdělávání, osvěta, zaměstnávání, přístupnost prostředí, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, stacionáře, spolková činnost, kulturní a sportovní aktivity, rekreace, asistenční služba

Věková struktura členů organizace (převažující):

mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel