Unie Roska - česká MS společnost, z.s.

logo-unieroskaZkratka: UR - CzMSS
Sídlo organizace: Senovážné náměstí 994/2, Praha 1
Telefon: 241728619, fax: 266712511
E-mail:
Web: www.roska-czmss.cz
Počet členů k 1.1.2003: 2500
Představitel organizace: RNDr. Kamila Neplechová, Ph.D.

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

neurologická postižení, zrakové postižení, postižení pohybového aparátu

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty,vzdělávání, osvěta, poradenství,stacionáře, spolková činnost, kulturní aktivity, asistenční služba

Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

 

Časopis iRoska (odkaz)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel