Ústecký ARCUS, společnost onkologických pacientů, jejich rodin a přátel

Zkratka: Ústecký ARCUS - SOP
Sídlo organizace: Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústí n. Labem
Telefon: 475211513, fax: 475207794
Počet členů k 1.1.2009: 156
Představitel organizace: Eva Živnůstková - předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:
Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky, organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

onemocnění krve a krvetvorných orgánů, jiná specifická onemocnění

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, poradenství, rekreace, asistenční služba

Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel