Národní sdružení PKU a jiných DMP

Zkratka: NS PKU
Sídlo organizace: Ke Karlovu 2, 128 02, Praha 2
Telefon: 725 744 361, 723 779 320
E-mail:

web: www.nspku.cz
Počet členů k 27.10.2010: 225
Představitel organizace: Ing. Radek Puda - předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:
celostátní
Zahraniční aktivity organizace:
organizace udržuje zahraniční styky
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
metabolické poruchy
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání a osvěta, poradenství, obhajoba práv a zájmů.
Věková struktura členů organizace (převažující):
děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel