Kolpingova rodina Smečno o.s.

Zkratka: KRS
Sídlo organizace: U Zámku 5, Smečno
Telefon: 777 558 778
E-mail:
Počet členů k 4.10.2008: 26 
Představitel organizace: Ludmila Janžurová - statutární zástupce

Působnost organizace v rámci České republiky:

Celorepubliková

Zahraniční aktivity organizace: 

členství TREAT NMD - neuromuskulární sekce New Castle VB, Family of SMA (www.fsma.org)

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

spinální svalová atrofie

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

raná péče odborné sociální poradenství, odlehčovací péče

Věková struktura členů organizace (převažující):

od věku 0,5 - 18 let, dospělí s SMA a jejich pečující osoby

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel