Svaz zdravotně postižených Rakovník

Zkratka: SZPR
Sídlo organizace: Nábřeží T.G. Masaryka 2473, 269 01 Rakovník
Telefon: 313 513 008, 602 294 550
E-mail:
Počet členů k 26.4.2011: 1024
Představitel organizace: Drahomíra Šindelářová

Působnost organizace v rámci České republiky:
Středočeský kraj
Zahraniční aktivity organizace:

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Věková struktura členů organizace (převažující):
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel