Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty

Zkratka: Pacienti IBD
Sídlo organizace: Václava Trojana 1483/5, 104 00  Praha 10 - Uhříněves
Telefon: 604 898 604
E-mail:
Počet členů k 19.4.2012: 349
Představitel organizace: PhDr. Martina Pfeiferová

Působnost organizace v rámci České republiky:
Praha
Zahraniční aktivity organizace:
člen EFCCA
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Hlavním cílem sdružení je zlepšení celkové péče o pacienty trpící idiopatickým střevnímí záněty, podpora a pomoc pacientům a jejich rodinným příslušníkům. K základním činnostem sdružení a k naplnění hlavního cíle zejména náleží pořádání odborných přednášek, provozování webových stránek sdružení, zajištění zdravotního a sociálního poradenství, vydávání informačních a propagačních materiálů, spolupráce s odbornou veřejností a organizacemi s obdobným zaměřením v ČR i v zahraničí, podpora výzkumu a moderních metod léčby, organizace rekondičních pobytů pro své členy, prezentace sdružení a jeho výsledků ve vztahu k pacientské a odborné veřejnosti.
Věková struktura členů organizace (převažující):
všechny věkové kategorie
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel