AMA-společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel

Zkratka: AMA - SOP v Mostě
Sídlo organizace: Zdeňka Štěpánka bl.624/425, 43401 Most
Telefon: 476126239
E-mail:
Web: www.ama.sop.zde.cz
Počet členů k 1.1.2003: 72
Představitel organizace: Eva Vrkoslavová - předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů, organizace by chtěla navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

onkologické onemocnění

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, vzdělávání, osvěta, přístupnost prostředí, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, stacionáře, kulturní aktivity, sporotovní aktivity, rekreace, asistenční služba

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel