Vědecká rada

Složení vědecké rady NRZP ČR

  • prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. - Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta
  • prof. Ing. Petr Moos, CSc. - České vysoké učení technické v Praze - Ústav informatiky a telekomunikací
  • prof. MUDr. Jan Pfeiffer DrSc. - Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta
  • prof. MUDr. Jiří Zeman DrSc. - Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta
  • Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta
  • Doc. Ing. Ladislav Průša CSc. - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
  • Mgr. Lenka Krhutová, PhD. - Ostravská univerzita v Ostravě - Fakulta sociálních studií

Tajemník vědecké rady: Mgr. Lenka Krhutová, PhD.

Statut vědecké rady NRZP ČR (dokument PDF)

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel