Republikové shromáždění

Republikové shromáždění je nejvyšším orgánem NRZP ČR.

Každá členská organizace je na něm zastoupena jedním delegátem s jedním hlasem.

Republikové shromáždění zejména:

 • určuje strategické cíle hnutí zdravotně postižených v ČR a způsoby jejich prosazování,
 • určuje strategii jednání představitelů NRZP ČR na mezinárodní úrovni, zejména v mezinárodních organizacích zdravotně postižených,
 • schvaluje stanovy a jejich změny,
 • stanovuje výši členských příspěvků,
 • schvaluje zprávu o činnosti,
 • schvaluje zprávu Revizní komise,
 • schvaluje zprávu o hospodaření,
 • volí a odvolává předsedu, I. místopředsedu, dva místopředsedy, deset členů Republikového výboru a členy Republikové revizní komise,
 • doporučuje vládě ČR předsedu ke jmenování do funkce místopředsedy Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen Vládního výboru),
 • doporučuje předsedovi Vládního výboru I. místopředsedu a tři místopředsedy ke jmenování do funkcí členů Vládního výboru,
 • rozhoduje o zániku NRZP ČR a s ním souvisejícím majetkovým zůstatkem NRZP ČR, který vyplyne z likvidace.

Dokumenty ke stažení:

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel