Republikový výbor

Republikový výbor má 28 členů a je složen z předsedy, I. místopředsedy, dvou místopředsedů volených Republikovým shromážděním, dalších deseti členů Republikového výboru volených Republikovým shromážděním, místopředsedy voleného předsedy Krajských rad a dalších třinácti předsedů Krajských rad.

Předseda NRZP ČR

1. místopředseda NRZP ČR

Místopředsedové NRZP ČR

Členové předsednictva NRZP ČR

Členové Republikového výboru NRZP ČR

Předsedové krajských rad zdravotně postižených

Republikový výbor

  • v období mezi republikovými shromážděními iniciuje, koordinuje a kontroluje naplňování cílů a poslání NRZP ČR,
  • zaujímá stanoviska k vypracovávání a realizaci dlouhodobých koncepcí vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením,
  • schvaluje organizační normy upravující činnost Kanceláře,
  • schvaluje rozpočet NRZP ČR,
  • projednává zprávy o činnosti předsednictva republikového výboru,
  • projednává zprávy o činnosti Kanceláře.
  • schvaluje rozsah údajů vyžadovaných pro evidenční list členské organizace.

Dokumenty ke stažení:

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel