Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s.

Zkratka: STP Česká Lípa o.p.s.
Sídlo organizace: Školní 2213, 470 01, Česká Lípa  
mobil: 606 161 859, 723 594 459 
E-mail: stp.cl@seznam.cz
Web: http://www.stp-cl.cz 
Počet členů k 18. 9. 2013 - 16 
Představitel organizace: Eva Zemanová - ředitelka

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální působnost, zejména v Libereckém kraji

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

tělesné postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
  • Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené a seniory
  • Sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené a seniory
  • Půjčovna kompenzačních pomůcek
Věková struktura členů organizace (převažující):

věkové složení členské základny se pohybuje mezi 7 až 90 lety.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel