CESPO, o.p.s. - Centrum služeb pro sluchově postižené

Zkratka: CESPO o.p.s.
Sídlo organizace: Velká hradební 33, 40021 Ústí n. Labem 
Telefon: 472770465, fax: 472770465
E-mail: 
Web: https://www.cespo.eu/
Představitel organizace: Petr Novák - předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:
Regionální, oblastní
Zahraniční aktivity organizace:
organizace udržuje zahraniční styky
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
sluchové postižení
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, přístupnost prostředí, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, stacionáře, spolková činnost, kulturní aktivity, jiné služby
Věková struktura členů organizace (převažující):
dospělí do 65 let
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel