PROSAZ - Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se ZP

logo-prosazZkratka: PROSAZ
Sídlo organizace: Kodymova 2526, 15800 Praha 5
Telefon: 251 614 469, Fax: 296 113 214
E-mail:
Web: www.prosaz.cz
Představitel organizace: Iveta Pešková - předsedkyně
Působnost organizace v rámci České republiky:
celostátní
Zahraniční aktivity organizace:
organizace by chtěla navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
neurologické postižení, onemocnění a poranění páteře, míchy, onemocnění kloubů a kostí, postižení pohybového aparátu.
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, vzdělávání, osvěta, zaměstnávání, poradenství, kulturní aktivity, sportovní aktivity, asistenční služba,
výtvarné dílny, poradenskou a krizovou linku pro zdravotně postižené děti, mládež a jejich rodinné příslušniky
Věková struktura členů organizace (převažující):

mládež do 26 let, dospělí do 65 let

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel