Republiková kontrolní komise

Republiková kontrolní komise

  • kontroluje průběžně hospodaření s majetkem NRZP ČR, dodržování stanov a interních norem.
  • tato působnost se vztahuje i na organizační jednotky NRZP ČR s právní subjektivitou.
  • o provedených zjištěních informuje republikové shromáždění.

Předsedkyně

Členové

  • Marie Divišová
  • Marcela Václavíková
  • Viliam Šuňal
  • Zdeněk Kašpar

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel