Spolupracující instituce

Informace o centrálních orgánech, do jejichž činnosti je NRZP ČR zapojena:

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Výbor Senátu Parlamentu ČR pro zdravotnictví a sociální politiku

Komise předsednictva Svazu měst a obcí pro zdravotně postižené občany 

Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS)

OPEL Handycars

 

NRZP ČR navázala spolupráci s občanských sdružením Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS). Toto občanské sdružení se zabývá obhajobou spotřebitelských práv, tzn., že poskytuje informace např. při problémech s reklamací výrobků či služeb, řeší problémy s telekomunikačními firmami pokud přišlo např. nesmyslné vyúčtování, zabývá se problematikou nákupu přes internet, problémy v záručních dobách výrobků apod.

Mimo tyto činnosti se SOS zabývá také diskriminací občanů v přístupu ke službám a zbožím. Tato část jejich činnosti je platformou pro spolupráci s NRZP ČR. NRZP ČR se také zabývá problematikou diskriminace a společně s SOS jsme se shodli, že občané se zdravotním postižením jsou velmi často vystaveni diskriminaci v přístupu ke zboží či službám. SOS se také zabývá diskriminací v přístupu např. ke kulturním statků, do restaurací atd. Pomáhá tedy osobám, kterým nebyl znemožněn vstup na různé akce a to např. z důvodu zdravotního postižení či jiných důvodů. Ze zkušenosti víme, že takovýchto případů je poměrně mnoho, společně s SOS jsme se dohodli, že budeme jednotlivé případy monitorovat. Budeme se snažit okamžitě na tyto případy reagovat a případy také medializovat. Domníváme se, že tento způsob diskriminace je v demokratické společnosti zcela nepřijatelný.

Velmi bychom uvítali, kdybyste nám oznamovali - a to pokud možno okamžitě - případy, kdy Vám bude znemožněn přístup z důvodu zdravotního postižení do jednotlivých institucí. Záleží na Vás, jak rychle budete reagovat, abychom dokázali účinným způsobem poukazovat na tyto případy a zabránit jejich opakování. Jednotlivé případy můžete sdělovat na e-mail: nebo na telefonní číslo 266 753 421.  Více informací o občanském sdružení Sdružení obrany spotřebitelů ČR je možné nalézt na www.spotrebitele.info.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel