Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2014

 • Stanovisko NRZP ČR k tezím právní úpravy koordinace rehabilitace osob se zdravotním postižením. (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.: 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči (doc) (připomínky České ILCO doc)
 • Stanovisko NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k Normativní instrukci č. 19/2013, Sociální šetření pro oblast nepojistných sociálních dávek a sociální pracovník provádějící šetření (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu veřejného ochránce práv k novele zákona č. 349/1999 Sb., z dne 19. 5. 2014 (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. (doc)
 • Připomínky NRZP ČR ze dne 7.7. 2014 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle Občanského zákoníku (zákon o statusu veřejné prospěšnosti).(doc)
 • Připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k novele zák. č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění (doc)
 • Připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (doc)
 • Zásadní připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k návrhu novely zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Připomínky ke koncepci sociálních služeb na období 2014 - 2020 Společnosti Parkinson (doc)
 • Připomínky NRZP ČR ke koncepci sociálních služeb na období 2014 2020 (PDF)
 • Připomínky NRZP ČR k novele Nového občanského zákoníku (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů (doc)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel