Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2019

 • ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o sociálním podniku (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k věcnému záměru stavebního zákona (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k materiálu MPSV 1. kulatý stůl k revizi dávek na bydlení (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k novele vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k materiálu s názvem: Národní plán týkající se opatření, která členský stát (ČR) hodlá provést za účelem postupného omezování používání zubního amalgámu (doc)
 • ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, tisk 263 (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k síťování a financování sociálních služeb (doc)
 • Návrhy NRZP ČR k novému Národnímu plánu (doc)
 • Připomínky k materiálu „Návrh novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování“ (doc)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel