Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2007

 • Pozměňovací návrh k části devatenácté návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (doc)
 • Zásadní připomínky k návrhu nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné informační služby (doc)
 • Připomínky k návrhu zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů  a o změně některých zákonů (zákon o vlastnictví bytů) (doc)
 • Připomínky k návrhu nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady  za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (doc)
 • Zásadní připomínka k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v sociální oblasti a některé další zákony (doc)
 • Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovenízákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb. (1) (2)
 • Připomínky k věcnému záměru zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální politiku (1) (2)
 • Připomínky k sociální reformě (doc)
 • Připomínky k návrhu nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné informační služby (doc)
 • Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Připomínky k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (doc)
 • Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Připomínky k návrhu zákona o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (doc)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel