Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2006

 • Dodatek k připomínkám NRZP ČR k vyhlášce, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR, o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Připomínky k návrhům doprovodných vyhlášek k novému stavebnímu zákonu z hlediska bezbariérových úprav (doc)
 • Připomínky k návrhu pravidel monitorování a vyhodnocování plnění Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 (doc)
 • Připomínky k materiálu „Zajištění splnění úkolů Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 až 2009 týkající se rehabilitace osob se zdravotním postižení" (doc)
 • Připomínky k materiálu „Zajištění splnění úkolů Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 až 2009 týkající se rehabilitace osob se zdravotním postižení“ (doc)
 • Připomínky k návrhu Koncepce rozvoje digitálního vysílání v ČR (doc)
 • Připomínky k návrhu novely vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (doc)
 • Náměty pro zpracování prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách na základě zmocnění uvedeného v ustanovení § 9 odst. 5 (doc)
 • Pozměňující návrh k zákonu o sociálních službách (doc)
 • Zásadní připomínky k vyhlášce, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. (doc)
 • Návrh na způsob posuzování a bližší vymezení obsahu jednotlivých úkonů při posuzování péče o vlastní osobu a soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti. (doc
 • Připomínky k vyhlášce k zákonu o sociálních službách občanského sdružení PARENT PROJECT (doc)
 • Návrh koncepce prováděcího předpisu k ustanovení § 9 odst. 1 a 2 zákona o sociální pomoci. (doc)
 • Stanovisko SONS ČR k návrhu prováděcího právního předpisu pro posuzování míry závislosti osob se zrakovým postižením. (doc)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel